PREDSJEDNIK UPAHA-A JAKOV KARMELIĆ SUDJELOVAO NA PROSLAVI 20.GODIŠNJICE UDRUGE POMORSKIH KAPETANA

PREDSJEDNIK UPAHA-A JAKOV KARMELIĆ SUDJELOVAO NA PROSLAVI 20.GODIŠNJICE UDRUGE POMORSKIH KAPETANA

U sklopu obilježavanja 20. godišnjice osnivanja Udruge, dr.sc. Jakov Karmelić održao je 15. studenog 2022. godine javno predavanje u Vijećnici grada Rijeke pod naslovom: Obilježja svjetskog pomorskog tržišta pri kraju 2022. godine.

U predavanju su istaknuti podaci o svjetskom pomorskom gospodarstvu (prekomorska robna razmjena u količini tereta i u vrijednosti, broj brodova i njihova nosivost) te su prezentirani aktualni podaci i trendovi na vozarinskim tržištima za sve tipove brodarstva. Analizirana je aktualna situacija na brodograđevnom tržištu te tržištima polovnih i dotrajalih brodova. Predavač se osvrnuo i na trendove na specijaliziranim tržištima pomorskih kadrova te današnjem snabdjevanju brodova gorivom, kao i predviđanjima za nova goriva i budući lanac opskrbe. U predavanju je apostrofiran aktualan gigantizam brodova i neželjene posljedice koje mogu iz toga proizaći. Na kraju je prikazan model izračuna gospodarskog utjecaja europske pomorske industrije na BDP Europske Unije kao i pomorski profil Hrvatske u odnosu na svijet.

Predavanju je nazočio veći broj studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci kao i stručnjaka iz pomorskog gospodarstva.